Home    CORENACCA

CORENACCA

Website được xây dựng bởi Momoni

https://www.corenacca.org/vi/

Trung tâm tư vấn quản lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu (Corenacca) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (TUSTA), cũng là tổ chức hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng.

Đổi mới phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên, quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu bằng cách ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật kết hợp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động quản lý tài nguyên ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu góp phần cải thiện môi trường sinh thái và sinh kế người dân đặc biệt ở các địa bàn khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các địa phương khác ở Việt Nam.

Chúng tôi tự hào về những điều mình đã làm được bởi vì giá trị của những việc đã làm là đem lại hạnh phúc cho những người chúng tôi đã giúp đỡ, bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.

 

  • Chia sẻ:
Yêu cầu báo giá

Yêu cầu báo giá


Tải lên file (2mb). Chỉ được phép hình ảnh, Word, Excel