Home    Uncategorized

Chuyên mục: Uncategorized

06 Th11

SAMSUNG ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN CHO SMARTPHONE MÀN HÌNH GẬP

Infinity-Flex, Infinity U và Infinity-O, Infinity-V là các thương hiệu mới nhất được Samsung đăng ký độc quyền và nó có thể liên quan đến smartphone có thể gập sắp tới. Tên gọi chính thức cho chiếc smartphone màn hình gập của Samsung vẫn chưa được xác định vào thời...

Xem thêm